Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 22/9, ồng Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam đơng lam dơ\ pơrjum rcăng bơyai lơh Broă lơh “Jơh gùt lơgar tàm sơm băt tê bal tài cau r[ah” nam 2020. Đơs tàm dơ\ pơrjum, ồng Trần Thanh Mẫn đơs sùm: Do là dùl tàm ală broă lơh geh kuơ ngan nàng kờ` wèt tus tơngkah 90 nam Ngai crơng gơs Mặt trận Dà lơgar Việt Nam, lơh jăt srơh tàm pơrlòng “Jơh gùt lơgar tàm sơm băt tê bal tài cau r[ah- Ba` lời cau lơi gơtìp lời ơm wơl bơh ngkời” bơh Thủ tướng Chính phủ dê lam lơh.

Bơnah priă hòi jà tă pơgồp geh bơh broă lơh geh ai lài dong kờl hìu bơnhă r[ah, mpồl bơtiàn cau r[ah tàm tiah nhàr lơgar, ală càr gơtìp hoàc hươr tài bơh trồ tiah lơh aniai tàm nam 2019- 2020. Broă lơh geh pờ tơlik jơnau đơs mờ sơ`io rùp tơn tàm rơdio Anih Jơnau đơs Việt Nam mờ Anih sơ`io rùp Việt Nam tàm tu\ 8 jiơ mang ngai 17/10 nam 2020.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định