Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/9/2020

VOV4.K’ho – Tus nhai 9 do, gùt càr Dak Lak pa tă pria\ bơcri bơt bơtàu kươmàng geh 40% broă rơndap lơh. Tu\ dp, pah poh càr pal kờp sền tơl rơndap broă lơh mùl màl nàng tă bơsong kòl yan, halà di tu\ ntrờ` pria\ bơcri ai ală broă lơh geh khà broă neh lơh in. Neh geh ală tềl tơnggo\ niam bơh ală broă lơh jơh nùs mờ Dak Lak gam lam lơh nàng chồl mhar broă tă pria\ bơcri dà lơgar.

Nam 2020, kờp jơh pria\ bơcri bơt bơtàu neh tam pà mùl màl tàm càr Dak Lak là mờr 4 rbô 200 tơmàn đông, tàm hơ\ geh rlau 690 tơmàn đông geh tàm pơ dờn bơh nam 2019. Tus bồ nhai 9, càr pa rơp tă pria\ bơcri geh 40,5% broă rơndap lơh tă pria\ bơcri nam do; mìng is pria\ bơcri jo\ jòng bơh nam lài mìng tă geh 39%.

Kòl yal dờng ngan rlau jơh tàm càr Dak Lak tu\ do là broă ai ù lơh rơndap broă. Bơta do gơlik geh tàm làm jơh ală tiah tàm càr. Ồng Lữ Ngọc Sinh, Kuang atbồ Mpồl atbồ rơndap broă lơh bơcri pria\ lơh broă lơh drơng rài kis làng bol mờ công nghiệp càr Dak Lak, là 1 tàm 2 mpồl atbồ khà pria\ bơcri dờng ngan rlau jơh bơh càr dê pà git, mpồl gam gơtìp kòl yan tài bơh 2 rơndap broă là [làng dờng tiah tờm thị xã Buôn Hồ mờ gùng lòt tờm N6 tiah tờm kơnhòal Krông Buk, digơlan pal ntrờ` pria\ bơcri rlau 34 tơmàn đông: “Ală rơndap broă lơh do tu\ do broă rơndap lơh tơm pria\ ai ù den gam geh lơh sir. Dilah tus nhai 10 tus mờ broă rơndap lơh tơm pria\ ai ù ờ geh làng bol ring bal, ờ geh kơnhòal ki\ ring bal den geh sồr tàm pơ dờn pria\ bơcri; ai dilah geh ki\ ring bal den sền bè neh gơtùi tă pria\ bơcri gàr niam broă rơndap lơh”.

Jat ồng Đinh Xuân Hà, Kuang atbồ Sở Kế hoạch mờ Đầu tư càr Dak Lak yal, bơdìh mờ ală kal ke tàm broă ai ú, den broă lơyài tă pria\ bơcri dà lơgar tàm càr gam gơtìp kòl yan tài bơta ờ ngac ngar, ờ git rơcang lài bơh cau tờm bơcri pria\ mờ ală kấp, gah broă lơh tàm càr dê. Hơ\ là cồng nha pơlam broă ờ hềt lơh jat jơnau sồr; 2, 3 rơndap broă lơh pal ơm ờ ai lơh nàng tam gơl khà pria\ bơcri tài gơlik geh tu\ lam lơh; mờ geh bal ală bơta ờ niam bơh ală nam lài bè ù, bràs drơng broă lam lơh broă lơh in: “Nam do den Sở Tài nguyên mờ môi trường kung neh rơcang lài pơlam tă bơsong bè broă ù drơng ală broă lơh bơt bơtàu in. Bulah bè hơ\ geh bơta là tu\ do, broă rơndap ù tiah bơh ală tiah dê den lơyài ngan, den tàng tu\ ală cau bơcri pria\ ai ù nàng lơh den pal ai ù tàm tiah ndai. Tu\ ai ù bơh làng bol dê den pal lơh jat broă rơndap lơh là cribơyai mờ làng bol, yal tus Sở Tài nguyên môi trường in sền sơ wì nàng yal UBND càr in ring bal, ai gơ noar den hơ\ sồng gơtùi lam lơh rơndap broă. Bơdìh hơ\ tai den bràs kung là broă ndrờm bè do sơl. Pa do den broă cok khà pria\ ală tiah tơnhàu bràs kung ờ hềt gơtùi lơh sơl”.

Kòl yan tàm broă ai ù là jơnau tờm ngan lơh Dak Lak lơyài tă pria\ bơcri dà lơgar

Chồl pràn tă pria\ bơcri dà lơgar, tàm 2 nhai rềp ndo, UBND càr Dak Lak neh sùm geh ală sră nggal chul chồl ală sở, gah broă lơh, ală tiah. Jat hơ\, pah poh, ală mpồl lơh broă pal kờp sền, yal mùl màl tơngai lam lơh tơl rơndap broă. Bơh hơ\, tàm nhai 8 pa do, UBND càr neh tam gơl tơrmù broă rơndap broă lơh bơcri pria\ 95 rơndap broă lơh nàng tơnguh pria\ bơcri ai ală rơndap broă neh geh ki\ ring bal, tă pria\ bơcri mờ lơh gơs broă lơh in. Broă tàm pơ dờn pria\ bơcri rlau 240 tơmàn đông ai ală rơndap broă lơh geh khà broă lam lơh, ală rơndap broă mờr lơh gơs in neh dong càr tơnguh 11% khà tă pria\ bơcri pơn drờm mờ nhai lài.

Ồng Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND càr Dak Lak pà git, do là tềl tơnggo\ niam nàng càr lơh ngan lơh gơs broă tă pria\ bơcri bơt bơtàu kươmàng bơh nam do dê: “Neh lơh ngan tă pria\ bơcri 100% den pal kờp sền wơl mùl màl tơl rơndap broă lơh. Rơndap broă lơi kờ` pria\ bơcri, geh khà broă lam lơh den pal yal mơ Sở Kế hoạch mờ Đầu tư in nàng tàm pơ dờn pria\ bơcri bơh ală rơndap broă ờ gơtùi tă pria\ bơcri. Đơs bè hơ\ nàng ală sở, gah broă lơh pal rơcang lài, tơrgùm kờp sền jơh, tàm nhai 9 do pal bơsong jơh broă tàm pơ dờn pria\ bơcri bơh broă lơh ờ gơtùi lam lơh ai broă lơh geh tă pria\ in”.

Bal mờ broă kờp sền mùl màl tơl rơndap broă nàng mhar tă bơsong kòl yan mờ di tu\ tàm pơ dờn pria\ bơcri jat tơngai lam lơh ngan ngồn, UBND càr Dak Lak kung đơng lam ală sở, gah broă lơh kơ lôi sơ nơng wèt tus bơt bơtàu dùl broă rơndap lơh bơcri pria\ tơl khà lơh lài ai ală rơndap broă rơcang lam lơh in sền, nàng gơtùi bơsong ală bơta ờ niam gam gơlik geh tàm broă lơh do.

Cau cih Minh Huệ - Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định