Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/8/2020

VOV4.K’ho -Tổng thư ký Liên hợp quốc, ồng Antonio Guterres tơngo\ bơta kơ\p kờ` jơnau ring bal ring lơngai pa lơh geh đah lơgar Israel mờ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất digơlan dong lam lơh ngan ngồn gùng dà broă lơh 2 lơgar đah lơgar Israel mờ cau Palestine tài 1 rài ring lơngai kơ\ kơl jap tàm Trung Đông.

Israel mờ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lài hơ\ kung neh lơh geh jơnau ring bal cèng bơta tam gơl pa wèt tus broă bè ờs wơl g^t gơ\p. Do kung là jơnau ring bal dơ\ 3 mờ Israel ki\ mờ 1 dà lơgar Ả Rập, tàm hơ\ lơgar do hơ ơm ing broă rơndap lơh tơmu\t bal ală kơnhòal ù tiah bơh Palestin dê. Tổng thư kí Liên hợp quốc geh pơn jat tai lơh broă mờ jơh bal ală gah geh gơ rềng nàng pờ geh bơta digơlam cribơyai bal, ring lơngai mờ kơ\ kơl jap.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng