Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/11/2020

Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 28 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Tiah măt tơngai l^k càr bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 28 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 28 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 27 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 12 tus 22 độ C.

 

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định