Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/11/2020

Càr Kon Tum:

Uă mhoal, geh mìu tàm uă tiah, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Càr Gia Lai:

Uă mhoal, geh mìu tàm uă tiah, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 26 độ C.

Tiah măt tơngai l^k càr bơta mrềt duh bơh 19 tus 29 độ C.

Càr Dak Lak:

Uă mhoal, geh mìu tàm uă tiah, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Càr Dak Nông:

Uă mhoal tus mhoal tam gơl, ngai geh tu\ gơmù mhoal trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm bơh ờ pràn tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 27 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Uă mhoal tus mhoal tam gơl, ngai geh tu\ gơmù mhoal trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, mìu rah rài tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm bơh ờ pràn tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 26 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 12 tus 22 độ C.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định