Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/8/2020

Càr Kon Tum:

Uă mhoal, ngai geh tu\ trồ gơmù mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 29 độ C.

Càr Gia Lai:

Uă mhoal, ngai geh tu\ trồ gơmù mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 28 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 24 tus 31 độ C.

Càr Dak Lak:

Uă mhoal, ngai geh tu\ trồ gơmù mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 29 độ C.

Càr Dak Nông:

Uă mhoal, ngai geh tu\ trồ gơmù mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 28 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Uă mhoal, ngai geh tu\ trồ gơmù mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu bơh di mơ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 27 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 15 tus 24 độ C.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định