Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/10/2020

Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 29 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 22 tus 32 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 29 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 28 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 14 tus 24 độ C.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định