Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/5/2020

Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl, mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 32 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai, geh tiah trồ tơngai duh, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl, mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 24 tus 36 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl, mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 32 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl, mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl, mang geh mìu tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 15 tus 26 độ C.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng