Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/11/2020

Càr Kon Tum: Ua\ mhual, geh mìu tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Càr Gia Lai: Ua\ mhual, geh mìu tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 26 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 19 tus 29 độ C.

Càr Dak Lak: Ua\ mhual, geh mìu tàm ua\ tiah, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 25 độ C.

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl, ngai geh tu\ trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 26 độ C.

{òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 12 tus 22 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định