Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/10/2020

Càr Kon Tum: Ua\ mhual, geh tu\ mhual ờ huan ua\, trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh hìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 27 độ C.

Càr Gia Lai: Ua\ mhual, geh tu\ mhual ờ huan ua\, trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh hìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 27 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 21 tus 30 độ C.

Càr Dak Lak: Ua\ mhual, geh tu\ mhual ờ huan ua\, trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh hìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 27 độ C.

Càr Dak Nông: Ua\ mhual, geh tu\ mhual ờ huan ua\, trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh hìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 27 độ C.

Càr Lâm Đồng: Ua\ mhual, geh tu\ mhual ờ huan ua\, trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh hìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 26 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 14 tus 22 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định