Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/10/2020

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan mhual, trồ tơngai ờ huan uă, mho mang mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mơ tus mìu dờng. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 28 độ C.

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan mhual, trồ tơngai ờ huan uă, mho mang mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mơ tus mìu dờng. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 27 độ C.

Mìng is tiah Ceo Reo, bơta mrềt duh bơh 23 tus 31 độ C.

Càr Dăk Lăk: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan mhual, trồ tơngai ờ huan uă, mho mang mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mơ tus mìu dờng. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan mhual, trồ tơngai ờ huan uă, mho mang mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mơ tus mìu dờng. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai geh tu\ trồ ờ huan mhual, trồ tơngai ờ huan uă, mho mang mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mơ tus mìu dờng. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 26 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 15 tus 23 độ C.

Cau mblàng  Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định