Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/9/2020

VOV4.K’ho- Kon Tum sền bal là neh lơh gơs broă lơh rcang lài, rcang bơyai lơh Pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr dê dơ\ 16, tơngai lơh broă bơh nam 2020-2025 tàm poh tus do. Do là jơnau đơs nền bơh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum dê tàm dơ\ pơrjum ba\o mho ngai 17/9. Pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Kon Tum dơ\ 16 tơngai lơh broă bơh nam 2020-2025 geh bơyai lơh bơh ngai 22 tus ngai 25/9/2020. Tus bal pơrjum geh 346 nă cau ala mat ai rlau 29 rơbô nă đảng viên gùt càr dê. Mờ jơnau đơs “Tam klăc bal-Dùl nùs bal-Bơceh pa- Bơtàu tơnguh” pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Kon Tum dơ\ 16 geh ring bal uă tơngume kuơ màng.

Hìu pơrjum Ngọc Linh – tiah geh lơh Pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Kon Tum dơ\ 16  

Pơrjum geh pồ 50 tàm 51 nă Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ càr dê tơngai lơh broă bơh nam 2020-2025; pồ 15 nă Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 11 nă Ủy viên Ủy Ban sền sơ wì Tỉnh ủy mờ pồ 15 nă cau ala mat ngan ngồn tus bal Pơrjum dờng cau la mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định