Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/7/2020

 VOV4.K’ho - Tơngai pa do, kòp bạch hầu gơbàn tàm càr Dak Nông mờ 3 tiah gơbàn kòp mờ khà cau geh dờp ing là 12 nă cau gơbàn kòp, tàm hơ\ neh geh dùl nă kòn ùr dềt 9 sơnam gơtìp chơ\t tài bơh bơta gơbàn ngòt rơngơ\t kòp do dê.

Mùl màl pà go\, bơdìh mờ broă lơh ngan bơh gah lơh sơnơm, den pal geh broă dong kờl lơh tam gơl nùs nhơm g^t wă làng bol kòn cau bè broă drơng gàr bơta pràn kơl dang să jan tàm ală tiah geh broă lơh sa gam uă kal ke.

Rơlao dùl poh do, bơh ngai ală kuang bàng lơh sơnơm càr Dak Nông tus tàm tiah tam cah is kòp bạch hầu tàm mpồl 2, [òn 6, xã Quảng Hoà, kơnhoàl Dak Glong, dùl tàm ală tiah gơtìp kòp den làng bol kis tàm do hơ\ sồng iang nùs.

                                  Lùp sền bơta kòp tê jê să kờ` rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm càr Dak Nông 

Mờ rơlao 300 nă làng bol ơm kis, ală cau ndrờm lơh jăt niam broă tam cah is mờ bơdìh kờ` gàr niam ờ gơtòp kòp. Bi Sùng A Hi, tu\ do gam kis tàm mpồl 2, [òn 6 pà g^t:

-Kơno kuang bàng lơh sơnơm mblàng bè bơta ngòt rơngơ\t bơh kòp den làng bol kis tàm do kung tus bal iăt mờ tam cah is mờ bơdìh kờ` ba` lơh gơtòp kòp. Ală kuang bàng lơh sơnơm kung dong kờl làng bol kis tàm do, sơnơm neh geh tam pà tus tơl hìu, tơl nă cau in.

Tàm tơngai do, geh rơlao 50 nă kuang bàng là ală y bác sĩ, cau lơh broă gah lơh sơnơm càr Dak Nông gam sền gàr tàm tiah gơbàn kòp, ơm bal, sa bal, kham sơm kòp mờ rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu. Lơh jăt broă [ồm sơnơm gơsơ\t vi trùng, vi khuẩn 2 dơ\ tàm 1 ngai tàm ală tiah gơbàn kòp bal mờ ală tiah gơrềng bal tus mờ ală cau gơtìp kòp.

Bác sỹ Nguyễn Đức Trung, lơh broă tàm anih tòm sền gròi mờ rơcang sơndră mờ kòp gơtòp càr Dak Nông, là cau gam bal mờ ală kuang bàng lơh sơnơm ndai tam sền gàr tàm tiah gơbàn kòp Quảng Hoà pà g^t:

-Oh mi ơm tàm tiah gơbàn kòp bơh poh lài, ơm rơlô tàm hìu sơnơm xã mờ anih sền gàr, sào sa ală oh mi lòt blơi is phan rềng rê tru\ bal, uă ngai geh rơcang tai [ung mi mờ ờ uă bơta phan, mơya nùs nhơm lơh broă bơh ală oh mi kung niam.

Bè cau gơtìp kòp den 5 ngai do tàm ală tiah gơbàn kòp neh ờ geh cau ndai gơbàn kòp tai, ală tiah kòp bơh broă sền gròi, xét nghiệm den kung ờ geh dờp tai cau lơi tàm mpồl bơtiàn.

Ồng Hà Văn Hùng, Phó kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Nông pà g^t, tu\ do ală tiah gơbàn kòp gam geh kơrian mờ lơh kloh kờ` kòp ờ gơtòp, ờ tơnguh tai cau gơtìp kòp pa.

Bal mờ hơ\, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên neh ai 10 rơbô liều sơnơm vaccine kòp uốn ván-bạch hầu gơmù liều, kờp du\ geh c^t ai mpồl kơnòm dềt tàm ală tiah geh gal làng bol kòn cau kis ntrờn bơh ală càr kơh bơnơm hờ đah tô dà lơgar nàng rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

-Dùl tàm ală broă lơh geh cồng nha là bol a` gam đơng lam tơrgùm lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp, c^t sơnơm vaccine bơtơl tàm broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp ai kòn dềt hờ đơm 1 sơnam mờ 18 nhai in, sền wơl ală tiah geh làng bol kòn cau nàng c^t sơnơm jơh.

Dơ\ bàr den gơwèt mờ kơnòm pa tào neh dờng, bu\ lah ờ geh tàm broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp, mơya he kung gam pal sền wơl mờ c^t bơtơl, a` sền do là broă lơh geh cồng nha ngan kờ` kơrian kòp gơtòp.

Xã Quảng Hoà, kơnhoàl Dak Glong, càr Dak Nông geh rơlao 5 rơbô nă làng bol kis ntrờn, ndrờm là làng bol kòn cau bơh tiah kơh bơnơm hờ đah tô dà lơgar tus.

Tàm ală ngai do, tơnơ\ mờ kòn ùr 9 sơnam sơnđan là Sùng Thị Hoa, kòn cau Mông gơtìp chơ\t tài bơh kòp bạch hầu gơbàn tus tàm nùs, bơta moăt jrùng gơbàn tàm mpồl 2, [òn 6. Đơs bè bơta chơ\t bơh kòn ùr, lo\ Dương Thị Chính tơngo\ nùs nhơm moăt mờ wờl să ngan:

-Kòn ùr a` bè ờs den pràn kơl dang, tu\ kòn gơtìp kòp, glar tàm să den ală cau tàm hìu ờ sền gròi, jàng lah bời is, tus tu\ do hơ\ sồng g^t kòn ùr a` gơtìp mờ kòp ngòt rơngơ\t do mờ chơ\t, lơh ùr bơklao a` moăt ngan.

Kung tài lài do ờ g^t, ờ cèng kòn tus hờ hìu sơnơm xã, kơnhoàl kờ` kham kòp sùm. Tu\ do wờl să ngan, mơya ờ g^t lơh bè lơi tai kờ` kòn a` kis wơl.

Jơh ală cau gơtìp kòp bạch hầu tàm càr Dak Nông ndrờm kis tàm ală tiah geh gal làng bol kòn cau, broă ơm kis mờ g^t wă bal mờ bơta kis gam ờ tơl uă.

Tơnơ\ mờ tu\ kòn ùr 9 sơnam gơtìp chơ\t tài ờ c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu, gah lơh sơnơm càr Dak Nông kung pal kơlôi sơnơng wơl tus mờ broă sền gàr bơta pràn kơl dang să jan làng bol kòn cau in, mờ tàm hơ\ uă ngan là tus mờ kơnòm dềt kis tàm ală tiah sar lơgar ngài.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định