Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho- Bơta gơbàn kòp Covid-19 dơ\ 4 tàm Đặc khu hành chính Hongkong, lơgar Lo digơlan tus gờ` rlau mờ jơnau kơp du\ lài. Hơ\ là jơnau pà git bơh mò Trần Triệu Thủy – Kuang atbồ Cục lơh sơ nơm mờ phan sa Đặc khu hành chính Hongkong. Mìng tàm 2 poh do, tàm Hongkong pơn jat tai git go\ 62 nă cau bơ tờp kòp Covid-19 pa, tàm hơ\ ua\ ngan cau ờ git bơ tờp kòp bơh lơi, geh broă lòt rê mờ tàm tìp mờ cau ndai ua\, gơ rềng tus ua\ tiah làng bol ơm kis krơi is.

Mò Trần Triệu Thủy đơs là, digơlan kòp Covid-19 dơ\ 4 gơlik geh tàm tiah do gờ` rlau mờ jơnau kờp du\ lài. Den tàng, làng bol pal tơnguh nùs nhơm rơcang ngac is, dilah sền go\ he geh jơnau pơhìn bơ tờp kòp Covid-19 den pal yal gơ noar atbồ mờ lòt kham tàm hìu sơ nơm rềp ngan rlau jơh.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định