Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho- Tàm dơ\ pơrjum bơh Đại hội đồng Liên hợp quốc dê dơ\ 57, ồng Rodrigo Duterte Kuang ătbồ lơgar Philippines neh geh jơnau cih đơs tàm hơ\ “Krà` cê kơ\ nùs ờ bài ală broă lơh ngan lơh aniai” kơrnoat bơh anih cah r`a dê bè dà lềng đah măt tơngai lik mờ lah yă ală mpồl bơta kuơ “ngui phàu crong broă gơnoar kòn bơnus”.

Tàm jơnau cih đơs pờ tơlik tơn tàm internet bơh he dê, ồng Rodrigo Duterte Kuang ătbồ lơgar Philippines neh đơs nền tai jơnau jai pha bơh lơgar do dê tềng đăp lơgar Lo tàm dơ\ yă bè dà lềng đah măt tơngai lik.

Ồng Rodrigo Duterte đơs sùm, kơrnoat bơh anih cah r`a dê tàm nam 2016 tàm hơ\ ờ dờp jơnau sồr ờ di pal ngan bơh lơgar Lo dê gơwèt mờ uă ngan bă ù tàm dà lềng đah măt tơngai lik là “ờ gơtùi ring bal”.

Kuang bàng đơng lam bồ lơgar Philippines đơs là, kal ke ù tiah chính trị pơn jăt tai gơguh bulah kòp dờng Covid-19. Kuang bàng đơng lam bồ do đơs sùm tus bơta kờ` ngan pal tơrmù bơta gơguh kal ke tài bơh ală lơgar dềt geh ờ gơtùi tàm pơrlòng.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định