Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Kuang atbồ pa bơh lơgar Mỹ dê, ồng Joe Biden ngai 21/01 neh yal broă rơndap lơh dà lơgar kờ` bơsong kòp Covid-19. Bulah bè hơ\, ồng Biden kung đơs là geh pal roh ua\ nhai nàng gơtùi tam gơl broă gơlik geh bơh kòp dê. Broă rơndap lơh dà lơgar geh ồng Biden yal geh chul chồl broă cit sơ nơm vaccine kờ` kơryan bơta bơ tờp ua\ bơh virus dê, sơlơ ngui chèu glòm muh mat mờ xét nghiệm kung bè ală broă lơh sơ nơm mpồl bơtìan ndai.

Ồng Biden kung neh ki\ 10 kơrnuat lơh jat kơrnuat boh lam nàng tam dră mờ bơta ờ niam lơh sơ nơm tàm lơgar Mỹ tu\ do. Jat kơrnuat bơh Kuang atbồ pa lơgar Mỹ dê, anih atbồ bơta jal mhar geh sơn đờm lam lơh jơnau kờ` crơng gơs 100 tiah tờm cit sơ nơm vaccine mpồl bơtìan tàm pơgap 1 nhai. Tiah tờm sền gròi mờ rơcang sơndră kòp bơ tờp geh lam lơh broă lơh rề ơnàng cit sơ nơm vaccine tàm ală hìu tac sơ nơm tàm [òn lơgar, tàm tu\ hơ\, Bộ Y tế mờ broă drơng ala rài kis làng bol geh rơ wah tai ală cau lơh sơ nơm ai broă lơh cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 in.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định