Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/9/2020

VOV4.K’ho-  Mho ngai 4/9, m Hìu lơh broă Quốc hội bơyai lơh pơrjum  Kuang bàng Quốc hội drơng broă ai jơnau đơs bè rơndap cih Adat ơm kis (tam gơl).

Ală Kuang bàng đơs, Chính phủ pal gờ` ai gùng dà tam gơl niam tơngai geh mut ngui ngan ngồn mut lơh ală Adat ơm kis (tam gơl) di lah ờ hềt gàr tơl bơta ma\y mok ai bơta tàm tơr bo\ bal, ngui, tam pà bal dữ liệu đah Cơ sở dữ liệu dà lơgar dê bè làng bol ơm kis, Cơ sở dữ liệu bè ơm kis. Ală jơnau đơs tàm dơ\ Pơrjum ring bal mờ jơnau đơs bơh Chính phủ dê bè broă ờ cih tơl bơta cih mat ơm kis ngui is gơ wèt mờ [òn dờng  gơ wèt dà lơgar dê bè Adat gam geh ngui tu\ do.

Bàr pe nă kuang bàng Quốc hội gam kwi kwơ mờ jơnau cih bè tơn jơh dan cih mat ơm kis, sồr pal sền sơ wì wơl nền cê ală cau tơn jơh dan cih mat ơm kis tài bơh digơlan geh gơ rềng tus bơta ờ niam tus làng bol in tu\ lơh jat ală gơnoar mờ sră nggal geh sồr yal jơnau is să tờm dê, jơnau yal bè tiah ơm kis.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định