Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/7/2020

VOV4.K’ho- Tơngakh kir sơn rai Ngai cau ling sồt să, Cau ling chơ\t màng (27/7)  nam do, 10 rơbô nă cau chính sách tàm ù tiah càr Lâm Đồng dê geh dờp phan pà bơh Chủ tịch lơgar mờ phan pà bơh tiah do dê, ală mpồl cau, cau dùl nă să is jàu pà.

Nàng kah ưn ngài ală cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să, hìu bơnhă cau ling chơ\t màng, nam do UBND càr Lâm Đồng tă bơh kes priă rlau 1 tơmàn đong nàng lùp còp mờ pà phan. Tàm hơ\, Mè Việt Nam khin cha jak chài, cau ling khin cha jak chài mpồl ling phàu crong, cau ling khin cha jak chài lơh broă geh dờp khà phan pà kờp mờ priă 1 tơlak 200 rơbô đong. Cau ling kòp tê jê să, cau lơh broă kăc màng, lơh broă tàm rài tam lơh  gơtìp bòl sò tơm ku\p jàm mờ kòn tờm bơh khi dê gơbàn bơtờp dà sơnơm khih hóa học geh dờp phan pà kờp mờ priă bơh 150 rơbô tus 500 rơbô đong.

Di dơ\ do, Tổng Bí thư-Chủ tịch lơgar kung jàu 10 rơbô bơnah phan pà kờp mờ priă 2 tơmàn đong pà ai hìu bơnhă chính sách, cau geh màng mờ dà lơgar càr Lâm Đồng dê. Sở Lao động-Thương binh mờ xã hội càr Lâm Đồng pà g^t, tu\ do 100% hìu bơnhă cau geh màng mờ dà lơgar tàm tiah do dê geh rài kis drờm bal mờ hìu bơnhă tơl phan sa phan ngui rlau hơ đang, ờ gam hìu bơnhă chính sách là hìu bơnhă r[ah mờ hìu bơnhă ndrờm bè r[ah.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng