Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/11/2020

VOV4.K’ho- Kơnờm lơh geh cồng nha srơh sơm bat tê bal bơt bơtàu [òn lơgar pa lam lài, tus tu\ do, Lâm Đồng neh geh 6 xã geh dờp là xã tơl khà [òn lơgar pa tơnguh uă, tàm hơ\ geh:  xã Gia Lâm kơnhoàl Lâm Hà, xã Gia Viễn kơnhoàl Cát Tiên, xã Hòa Ninh kơnhoàl Di Linh mờ 3 xã ndai là Ka Đô, Quảng Lập mờ Lạc Lâm bơh kơnhoàl [òn lơgar  pa Đơn Dương dê. 

Lâm Đồng geh 6 xã geh dờp xã [òn lơgar pa tơnguh uă

Jat hơ\, nàng geh dờp là xã tơl khà [òn lơgar pa tơnguh uă, tơnơ\ tu\ tơl khà [òn lơgar pa ală xã pơn jat tai lơh ngan ai khà ală broă lơh geh tơnguh uă rlau. Bơdìh mờ hơ\, ală xã tơl khà [òn lơgar pa tơnguh uă pal geh tiah lơh sa phan bơna tơrgùm gơ wèt mờ phan bơna tờm: geh 1 tus 2 broă lơh lơh sa suơn sre ngui công nghệ cao geh cồng nha mờ gàr tơl niam bơta ờ do ờ dă phan ngui sa, priă lơh geh rlau dùl bă tiah uă rlau 1,5 dơ\ pơn dnrờm mờ bă ù lơh sa bơh càr dê.

Cau blàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định