Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/12/2020

 VOV4.K’ho- Ngai (30/12), tàm kơnhòal Dam Rông, Ban Dân tộc càr Lâm Đồng pa bơyai lơh pơrjum tơn jơh broă lơh jơi bơtìan kòn cau nam 2020 mờ lam lơh kơ nòl broă tờm nam 2021. Tàm nam 2020, bơta lơh sa, mpồl bơtìan tiah làng bol jơi bơtìan kòn cau pơn jat tai  bơtàu tơnguh, broă lơh tơn jơh jơgloh tơr mù r[ah geh sền gròi lam lơh jat. Tus tu\ do, khà hìu bơnhă r[ah tiah làng bol jơi bơtìan kòn cau gùt càr gơmù 2% pơn ndrờm mờ lồi nam 2019, gam 3,58% tàm kờp jơh hìu bơnhă làng bol kòn cau dê.

Đơs tàm dơ\ pơrjum, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng sồr tàm tơngai tus, Ban Dân tộc càr bal mờ ală gah sơnah lơh broă tiah do dê pơn jat tai lam lơh ală broă lơh kòn cau, lơh jat broă lơh tơr mù r[ah kơ\ kơl jap mờ sền gròi rài kis ai làng bol jơi bơtìan kòn cau in; bơt bơtàu mờ rề ơnàng ală broă lơh lơh sa sươn sre geh cồng nha, tơnguh pria\ lơh geh ai làng bol jơi bơtìan kòn cau in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định