Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Nàng kờ` chồl pràn bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan, bơh bồ nam tus tu\ do, kơnhòal Lâm Hà, càr Lâm Đồng geh tam pà rlau 38 tơmàn đong nàng bơcri ală broă lơh, rơndap broă, gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan tàm kơnhòal. Jat hơ\, tàm 9 nhai do, kơnhòal Lâm Hà geh tam pà mờr 29 tơmàn đong bơh kes pria\ dà lơgar mờ 11 tơmàn đong bơh kes pria\ càr dê nàng lơh gùng lòt; dong kờl hợp tác xã – mpồl lơh bal; dong tờ tơnau dà dềt; bơtàu tơnguh ròt broă lơh sa; dong kờl gàr kloh niam tiah ơm kis. Bơh bơta dong kờl bơcri pria\ do neh dong kơnhòal chồl pràn broă lơh kơ\ gùng lòt [òn lơgar tàm kơnhòal; chồl pràn bơtàu tơnguh ală broă lơh sa, pơgồp bơnah bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan, bơt bơtàu [òn lơgar pa mờ broă lơh tơrmù r[ah geh lam lơh geh cồng nha.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định