Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/12/2020

VOV4.K’ho- Tàm Lâm Đồng, tơnơ\ dùl tơngai ơm ing, kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi bơtờp wơl tàm mpồl sur 1 hìu bơnhă ròng sur tàm xã An Nhơn, kơ nhòal Dà Teh. Jat mờ hơ\, tiah gơbàn kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi geh sền go\ tàm hìu bơnhă ồng Lục Văn Nhật ơm tàm thôn 4, xã An Nhơn, kơnhòal Dà Teh mờ kờp jơh mpồl sur geh 21 nơm gơbàn kòp mờ chơ\t.

Dờp jơnau yal bơh làng bol dê, gah lơh sơnơm phan ròng càr Lâm Đồng neh pơgồp bal lơh broă lơh ai phan kòp pơyoa Chi cục Phan ròng tiah 5 in xét nghiệm mờ geh cồng nha bơ tờp kòp mờ kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi. Tềng đap bơta kòp bơ tờp wơl, UBND càr Lâm Đồng neh geh sră nggal sồr ală gah sơnah lơh broă, UBND ală kơnhòal, [òn dờng sơlơ tơnguh broă lòt sền, kă bro, lơh poăc, pơn diang sur mờ phan bơna lơh bơh poăc sur nàng rcang sơn dră kòp. Mơkung, lơh  glài krà` ală hìu bơnhă ròng sur lơh tìs tàm broă lơh poăc, kă bro sur bơ tờp kòp lik bơdìh.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định