Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/3/2020

VOV4.K’ho - Tềng đăpmờ kal ke bơh kòp Covid-19, càr Lâm Đồng gam lơh ngan mờ broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Bal mờ broă sền gròi, tam cah is tàm càr, càr Lâm Đồng kung gam tơrgùm rơcang ală bơta phan bơna kờ` rơcang dờp g^t nđờ rơbô nă cau gơwèt tàm mpồl cau tam cah is tus bơh ală tiah ndai gam gal ir.

                                      Càr Lâm Đồng pơrjum mpồl đơng lam rơcang sơndră mờ kòp Covid-19

Tu\ do 100% anih sơm kòp tàm gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng neh lơh gơs broă  kham ai cau kòp Covid-19 in mờ crơng gơs tiah tam cah is tơrgùm bal là ală hìu năc ơm H32 mờ Trung đoàn 994, càr Lâm Đồng gam sền wơl broă ai 12 hìu ndai tàm broă lơh hìu tam cah is tơrgùm bal càr dê  kờ` rơcang dờp mờ ai tiah tam cah is pa ai 3 rơbô 250 nă cau tus bơh ală tiah gơbàn kòp.

Tàm hơ\, geh 2 rơbô 500 nă cau tam cah is tus bơh ală tiah gam gal ir cau là [òn dờng Hồ Chí Minh, càr Long An mờ càr Tây Ninh jăt broă tam pà bơh Quân khu 7 dê, gam tai là anih tam cah is rơcang lài.

            Kuang đơng lam càr Lâm Đồng mờ ală mpồl lơh broă gơrềng bal sền gròi broă rơcang tàm dùl anih tam cah is

Ồng Nguyễn Đức Thuận, kuang atbồ Sở Y tế càr Lâm Đồng pà g^t, bơdìh mờ broă rơcang tơl ală bơta bè phan bơna geh kuơ kờ` ngui tàm broă tam cah is, sền gròi bơta kòp, mpồl dong kờl broă lơh sơnơm, mpồl y bác sĩ kung geh gah lơh sơnơm hòi jà rơcang lài sơndră tu\ geh kòp gơbàn.

-Tài tu\ do kuang bàng gah lơh sơnơm lơh broă rơcang sơndră mờ kòp gam lơh broă kham, sơm kòp, den tàng, tàm broă lơh bol a` dê kung neh geh ai gùng dà broă lơh.

Mùl màl là bol a` ai jơh khà măt ală kuang bàng lơh sơnơm neh jơh sơnam lơh broă gam pràn kờ` dong kờl tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, mờ bol a` kung ai khà cau bơsram dờng nam lồi du\t bơh hìu bơsram cao đẳng Y tế mờ hìu bơsram Đại học Yersin kờ` di lah kờ` geh dong kờl broă sền gròi broă lơh sơnơm, lùp sền bơdìh mpồl bơtiàn.

Jăt ồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng yal, tu\ do broă rơcang gam geh ală mpồl lơh broă geh gơnoar tàm càr mhar lơh jăt, gàr niam ală bơta phan geh kuơ kờ` rơcang  dờp cau tam cah is tus bơh tiah gơtìp kòp.

-Ală anih lơh broă gơwèt ling klàng den mpồl đơng lam ling klàng càr rơcang, bơh kuang àng den kuang àng rơcang jơh, ală hìu gam tai den jào gơnoar atbồ tàm ală tiah hơ\ in, UBND càr, [òn dờng pơgồp bal kờ` rơcang bơh phan bơna, broă sào sa…

Mờ ală hìu do ndrờm geh rơcang lài, blơi tơl jăt khà phan lơh broă ling klàng ai. Mpồl lơh broă nùs nhơm dong kờl den geh mpồl bơh Tỉnh đoàn, geh mpồl lơh broă nùs nhơm dong kờl bơh kơnhoàl, bơh tiah geh hìu tam cah is mờ mpồl do lơh broă jăt kơrnoăt  jăt tơl tiah dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng