Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/5/2020

VOV4.K’ho- Broă rơndăp lơh tam gơl 10 rbô 200 lồ chi tam ờ geh cồng nha nàng tam ală tờm chi tam geh priă jền lơh sa uă rlau pa geh anih lơh broă geh gơnoar càr Lâm Đồng dê ki\ ring bal lơh tàm nam 2020 mờ kờp jơh priă tă lơh là rlau 86 tơmàn đong.

Ală bă ù tam gơl, tam pa, lơh niam wơl geh kes priă càr Lâm Đồng dong kờl dùl bơnah priă tă lơh, tàm hơ\ geh: 103 lồ kơphê, 131 lồ điều, 75 lồ kòi dùl kàl, 165 lồ chi tam ndai…

Pơnrơ bè dong kờl 10 tơlak đong tàm dùl lồ sươn sầu riêng, prìt Laba, biăp, bơkàu; 20 tơlak đong tàm dùl lồ sươn atiso tam pa tàm bă ù tam gơl bơh ală tờm chi tam ờ geh cồng nha ndai. Mìng is lơh gơlik sơntìl chi tam niam ngan den geh kes priă dong kờl 100%. Jơnau kờ` tus jơh nam 2020 do, Lâm Đồng pơn jăt tai gơmù 6 rbô lồ bă ù tam phan lơh geh priă jền hơđơm 50 tơlak đong tàm dùl lồ.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng