Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh ai kơrnoat ai wơl mờr 30 rơbô lồ brê bơh 196 rơndap broă lơh ơpah brê, ù brê ờ geh cồng nha.

                                                           Brê dùl rơndap broă lơh ơpah gơ tìp koh kơl

Jat jơnau yal bơh Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr Lâm Đồng, tu\ do gùt càr geh 328 rơndap broă lơh bơh 313 mpồl lơh sa kă bro geh gơnoar atbồ ală tiah jàu rlau 53 rơbô lồ geh gơ rềng tus brê mờ ù brê. Mơya, ua\ rơndap broă lơh tơ nơ\ tu\ geh Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng ki\ ring bal neh ờ mut lơh halà lơh tìs mờ jơnau kờ` lơh brê gơtìp mus kơl, sơ gràm tìs mờ kơrnoat boh lam mơya ờ geh gùng dà broă lơh nàng kơryan.

Nàng lơh niam wơl jơnau do, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh geh kơrnoat ai wơl 196 rơndap broă lơh mờ kờp jơh bă brê mờr 30 rơbô lồ. Mờ càr Lâm Đồng kung neh lơh glài 116 mpồl lơh sa kă bro, sồr tơm wơl bơta hoàc huơr phan bơna brê dê tài bơh neh lời roh brê, ngui brê tìs mờ kơrnoat boh lam, mờ kờp jơh khà pria\ 311 tơmàn đong.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định