Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/1/2020

VOV4.K’ho – Ngai 30/01, Sở Y tế Lâm Đồng neh geh sră nggal jal mhar sồr ală hìu sơnơm kấp càr, hìu sơnơm dờng Hoàn Mỹ Dà Làc mờ hìu sơnơm ală kơnhòal mờ [òn dờng tàm càr yal mat ală hìu sơnơm gơtùi dờp, sơm kòp as sồt klờm soh jroa\ tài bơh virus corona tàm ală anih yal jơnau.

 

 

 

Sở Y tế Lâm Đồng sồr ală hìu sơnơm do mhar crơng gơs Mpồl đơng lam, Mpồl lơh broă sơbac mhar rơcang sơndră kòp as sồt klờm soh jroa\ tài bơh virus corona, yal sồ điện thoại bơh hìu sơnơm dê nàng dờp mờ pơlam di tu\ làng bol in bè ală bơta gơlik geh bơta kòp dê, mơkung rơcang lài phan bơna tam dră mờ broă dilah kòp gơlik geh dùl ròt, rơcang lài drơng, lơh niam broă dờp, tam cah is cau kòp mờ sơm kòp tơn, tơmù [à bơta ntrờ` kấp hìu sơnơm dilah ờ duh pal ntrờ`, mìng ntrờ` ală cau kòp ờ gơtùi sơm.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định