Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/7/2020

VOV4.K’ho – Kong ti 74 gơ wèt Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng lơh pôs tàm kơnhòal Ia Grai, càr Gia Lai. Kong ti lơh broă tàm gah tam chi công nghiệp jo\ ngai tàm tiah nhàr dà lơgar. Tu\ do kong ti geh mờr 1 rbô 700 nă cau lơh broă là cau kòn cau ơm kis bơh jo\ tàm [òn lơgar, geh rlau 56% khà cau lơh broă gùt kong ti dê.

Mờ broă lơh “Lơh bal hìu bơnhă” đah ală hìu bơnhă công nhân cau yoan mờ lă hìu bơnhă cau kòn cau, ală hìu bơnhă công nhân bơh Kong ti 74 dê sùm mblàng yal, lam sồr, lơh tam gơl jơh bè jơnau git wă mờ broă lơh bơh làng bol kòn cau tàm tiah nhàr dà lơgar dê, dong khi tơnguh bồ tơngoh git wă, bơtàu tơnguh lơh sa hìu bơnhă. Kuơmàng, kong ti kung dong kờl nàng ală hìu bơnhă làng bol kòn cau in jồm ù tàm ală sươn kau su nàng tam bơrlu\ ală bơta chi tam lơh phan sa nàng tam gơl niam rài kis.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định