Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Ồng Antonio Guterres Tổng thư kí Liên hợp quốc jờng rơ broă lơgar Mỹ hơ pơrgon wơl mờ Mpồl Lơh sơnơm dunia (WHO).

Tài bơh bơta dong kờl bơh Mỹ dê là kuơmàng ngan tàm broă lơh ngan bơh dunia dê nàng kờ` tam dră niam rlau mờ kòp dờng Covid-19. Cau sơ pơ\ bơr bơh Tổng thư kí Liên hợp quốc dê pà gi\t, do là tơngai mpồl bơtiàn dunia lơh broă bal tam klăc bal nàng kơryan virus Sars CoV-2 mờ ală jơnau gơlời wơl ờ niam ngan bơh kòp dờng dê.

Lài hơ\ mìng bàr pe jiơ tơnơ\ tu\ yal bơr guh ăt gơnoar broă, ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar Mỹ pa geh pồ neh ki\ kơrnoat sồr lơh jăt adat boh lam tus bal wơl mờ Jơnau ring bal Paris bè tam gơl trồ tiah mờ lơh sơlơ\u wơl ală broă lơh Mỹ lik bơh WHO mờ cau pa tơn jơh ăt gơnoar broă là ồng Donald Trump dê neh lơh nền lik bơh WHO tàm nhai 5 nam lài, tàm tơngai kòp dờng Covid-19 gam lơh bơtờp pràn ngan.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định