Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc neh ring bal dùl kơrnoăt sồr ală dơ\ tam lơh tàm dunia “ơm ing” tàm tơngai 90 ngai nàng tơrgùm ai dơ\ tam dră mờ kòp dờng Covid-19 in.

Kơrnoat 2532 dờp geh bơta dùl nùs bal bơh 15 lơgar tàm Hội đồng Bảo an dê. Jăt mờ hơ\, kơrnoat do hòi jà jơh ală gah tam lơh geh phàu crong sơrbac mhar tơn tus bal tàm broă rơndăp lơh “ơm ing” tài jơnau kờ` dong kờl kòn bơnus tàm sùm pơgăp 90 ngai.

Broă rơndăp lơh do geh hơ pơrgon ai broă lơh dong kờl kòn bơnus geh lơh ờdo ờdă, ờ gơtìp kơryan mờ gàr sùm kơ\ kơl jăp. Kơrnoăt pa đơs tus dơ\ tam lơh tàm ală lơgar, bè: Syria, Yemen, Afghanistan, Mali, Trung Phi, Libya, Comlombia mờ Sudan.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định