Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

 VOV4.K’ho- Tàm 1 jơnau yal pa ngan rlau jơh geh yal, Liên hợp quốc tơngkah ală lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á gam ơm tềng đăp dùl dơ\ tung lơtăng lơh sa- mpồl bơtìan tài bơh kòp dờng Covid-19 lơh gơbàn mờ jơnau gơlời wơl digơlan lơh sơlơ\u jơh ală cồng nha tơrmù r[ah bơh ală lơgar do dê tàm gi\t nđờ jơ\t nam do.

Jăt Liên hợp quốc yal, dơ\ tung lơtăng lơh sa- mpồl bơtiàn gam pơhìn tus broă lơh jòi kis bơh 218 tơlak nă cau lơh broă ờ ngan ngồn dê tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á.

Roh broă lơh, ờ geh priă jền bơtơl, ờ geh bơnah priă tềm pềr geh lơh làng bol gơ ơm tàm rài kis jơgloh r[ah ngan. Liên hợp quốc hòi jà ală lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á gơtùi tam pà ală bơnah priă dong kờl uă nàng dong làng bol sơrlèt gan mờ kòp dờng. Ală lơgar kung pal ai lài dơ\ ngui uă rlau ai gah lơh sơnơm in. Tu\ do, 6 tàm11 lơgar tàm tiah do gam gơtìp săp sèng dơ\ ngui ai gah lơh sơnơm in ơm tàm khà lơyah.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng