Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho -  Ủy viên Quốc vụ mơ kung là Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Lo, ồng Vương Nghị neh hòi jà ală lơgar pal tơnguh uă bơta tam klăc bal rlau tai nàng bal mờ gơ\p sơn dră wơl mờ kòp Covid-19. Đơs tàm dơ\ pơrjum dơ\ 75 bơh Đại hội đồng Liên hợp quốc dê ồng Vương Nghị pà g^t, Lo kờ` mờ broă Liên hợp quốc at gơnoar broă tờm nàng ală lơgar tam klăc bal, rềp bal mờ gơ\p rlau tai tàm broă lơh sơn dră wơl mờ kòp dờng Covid-19. Lo kung rcang geh jơnau đơs, lơh broă bal mờ bal mờ Liên hợp quốc dră wơl ală broă tam gơl gơs broă chính trị kòp dờng Covid-19. Tàm jơnau đơs bơh ồng Vương Nghị dê kung đơs nền, tàm dunia tam tơrbo\ bal bè tu\ do geh ờ geh tiah ai rài dùl nă să is mờ chủ nghĩa sền gàr, dong kờl in.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định