Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho – Ngai 31/7, Thủ tướng lơgar Anh, ồng Boris Johnson yal, geh ơm ing broă rơndap lơh lơh thòar kơrnuat wàng se tơngai pơn jat tai, tài khà bơ tờp kòp Covid-19 tàm lơgar do gơguh ua\ wơl. Đơs tàm dơ\ pơrjum [a\u, ồng Boris Johnson pà git, lơgar do geh ơm ing broă pờ mpồng wơl tiah England tàm êt ngan rlau jơh 2 poh, mờ jat broă rơndap lơh bơh sơn rờp geh lơh tàm ngai 1/8 do.

 Ồng ai lơh pơlai soh ngan bè kơrnuat do, mơya đơs nền, Chính phủ Anh ờ gơtùi khat bè lơh tềng đap kòp gơlik geh kal ke. Kung jat ồng đơs, chính phủ lơgar do geh lơh glài krà` ală cau tờm ngui cau lơh broă ờ gàr niam ờ do ờ dă broă rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm anih lơh broă. Lài hơ\, ồng neh jàu ală cau tờm ngui cau lơh broă in geh gơ noar lơh nền is tàm broă ai gơ noar cau lơh broă geh lơh broă tàm hìu halà ờ.

    Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định