Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV.K’ho- Thủ tướng lơgar Đức mò Angela Merkel neh hòi jà ală kuang đơng lam mpồl tam klăc châu Âu (EU) mhar geh jơnau ring bal bè dùl kes priă drơng broă lơh tơnơ\ mờ kòp Covid-19.

Jăt jơnau sồr bơh Uỷ ban châu Âu, tàm kes priă bơh mpồl do dê, mpồl tam klăc châu Âu geh lơh kes priă brồ guh wơl geh 750 tơmàn euro kờ` dong kờl ală lơgar tàm mpồl gơtìp kal ke tài kòp gơtòp, tàm hơ\ geh uă ngan là dong kờl, khà priă gam tai là ai càn. Khà geh ai mờ khà priă geh tam pà mùl màl ờ hềt geh ring bal, mơya geh ờ uă lơgar tàm tiah đah tô châu Âu mờ đah măt tơngai mu\t châu Âu den dră wơl broă tă priă ai ală lơgar tàm tiah đah jum châu Âu in bè lơgar Italia mờ Tây Ban Nha.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng