Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Ồng Amir Hatami Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Iran pà gi\t, lơgar do gam geh broă rơndăp lơh sơlơ tăc tai ală phan bơna phàu crong ling klàng tơnơ\ tu\ kơrnoat kơryan phàu crong pa geh tă sang.

Đơs tàm anih sơnđio rùp dà lơgar dê, ồng Amir Hatami Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Iran pà gi\t, kờp bơh nam lài, uă lơgar neh lùp mờ lơgar Iran tơlik nùs nhơm kờ` blơi phàu crong ling klàng.

Den tàng bè hơ\, tơnơ\ tu\ kơrnoat kơryan geh tă sang, Gơnoar ătbồ lơgar Iran neh bơyai lơh dùl ròt ală dơ\ cribơyai mờ uă lơgar nàng cribơyai bè broă do.

Mơya, Bộ trưởng Quốc phòng ồng Amir Hatami đơs nền, Iran geh mìng tăc phàu crong ai ală lơgar ngui gơ bal mờ jơnau kờ` sền gàr is dùl bă dipal. Sơnđờm bơh ngai 18/10 pa do, kơrnoat kơryan phàu crong bơh Liên hợp quốc dê gơ wèt mờ lơgar Iran neh ngồn jơh tơngai ai ngui.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định