Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho- Pơn jăt tai lơh jăt jơnau ring bal bè ờs wơl broă lơh g^t gơ\p, lơh broă bal, lơgar Israel mờ lơgar Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) geh k^ bal jơnau ring bal ai lơh jăt 28 dơ\ par kă bro pah poh bơh [làng rơndeh par bơh 2 lơgar. Jơnau ring bal do geh k^ tàm lơgar Israel mờ ală dơ\ par geh lơh jăt tàm tơngai tus. Lơgar Israel mờ lơgar Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất pa do neh tơl^k rơndăp broă lơh jăt ală dơ\ par tus tơn tàm lơgar bal tàm nhai 10 do, mơya neh pal ơm ing tài gơrềng bơh kòp Covid-19.

Lài mờ hơ\, tàm nhai lài, bàr gah neh k^ jơnau ring bal bè ờs wơl broă lơh g^t gơ\p, lơh broă bal tàm lơgar Mỹ. Jơnau ring bal geh kơ\p kờ` ai bơnàng jă geh dùl broă lơh bal niam bơne\ ai bàr lơgar in tàm ală gah broă bè chính trị, lơh sa, bơta chài rơgơi…

            Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định