Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho- Ngai òr (12/8), Gơnoar atbồ lơgar Jordan neh yal bơr til wơl mpồng nhàr dà lơgar tàm tiah đah tô rềp mờ lơgar Syria tơnơ\ mờ tu\ lơgar do geh dờp cau gơtìp kòp Covid-19 gơguh mhar wơl. Jăt jơnau yal bơh Bộ trưởng Nội vụ lơgar Jordan, gùng nhàr dà lơgar tàm ù gờl bơh lơgar Jordan mờ lơgar Syria geh til mpồng tàm 1 poh, jơnau sồr geh ngui bơh drim do ngai 13 nhai 8.

Gùng nhàr dà lơgar ù gờl bơh bàr lơgar mờng drơng ală broă kă bro bè pơn diang phan ha là sră nggal. Lơgar Syria gam gơtìp mờ bơta di gơlan gơtòp kòp dơ\ bàr tơnơ\ mờ tu\ tàm tơngai pa do geh dờp cau gơtìp kòp pa gơguh mhar wơl.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng