Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho – Ngai 13/8, lơgar Lo kơp kờ` Mỹ geh ơm ală broă lơh tam cah ờ rờm mờ broă kơryan tus mờ ală kong ti bơh lơgar Lo dê mờ lơh gơlik bơta niam nàng lơh jat tơngai dơ\ 1 Jơnau ring bal kă bro đah Mỹ mờ Lo.

Kuang dong broă Bộ trưởng Thương mại lơgar Lo, ồng Hồng Tân đơs tàm dơ\ pơrjum [a\u tàm Bắc Kinh là, kòp dờng Covid-19 mờ ală broă lơh sền gròi tăc phan hờ lơgar ndai bơh lơgar Mỹ dê neh lơh gơ rềng tus broă lơgar Lo blơi phan bơna mờ broă drơng ala bơh lơgar Mỹ dê.

Jat Bộ Thương mại lơgar Lo yal, tàm nhai 7, bơcri pria\ tơn bơh lơgar ndai bơh lơgar do dê geh 63 tơmàn 470 tơlak Nhân dân tệ, gơguh mờr 16%.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định