Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho- Drim do (22/9), tàm pơrjum dờng màng Đại hội đồng Liên hợp quốc kờ` tơnkah 75 nam ngai crơng gơs Liên hợp quốc, Chủ tịch lơgar Lo ồng Tập Cận Bình neh geh jơnau đơs pờ tơl^k tơn tàm internet ai go\ gơnoar bal mờ bơta kuơ màng bơh mpồl lơh broă do dê. Chủ tịch lơgar Lo ồng Tập Cận Bình đơs, 75 nam do bơh Liên hợp quốc dê là 75 nam tơnguh bơtàu mhar bơh mpồl bơtiàn kòn bơnus dê, là 75 nam sền go\ bơta tam gơl uă ngan bơh bơta tàm dunia kung bè broă tơnguh bơtàu bơh nùs nhơm uă lơgar dê.

Chủ tịch lơgar Lo ồng Tập Cận Bình đơs là, neh rơlao pah dơ\ gròi sền bơta mờng chài tàm 75 nam do, Liên hợp quốc ndrờm tơl^k bơta kis pràn kơl dang, là anih pơyoa nùs nhơm pin dờn bè rài kis niam bơne\ bơh rơlao 7 tơmàn nă làng bol tàm gùt plai ù. Ồng Tập Cận Bình đơs tai, Hiến chương Liên hợp quốc gam sùm là bơta gàr niam ờ do ờ dă tus mờ bơta ring lơngai mờ tơnguh bơtàu dunia dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định