Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/11/2020

VOV4.K’ho - Hồng là bơta tòm chi sa plai geh tam tàm [òn dờng Dà Làc mờ ală kơnhoàl Lạc Dương, Đơn Dương càr Lâm Đồng dê. Bu\ lah geh sền là phan sa bơkah mơya uă nam do, plai chi do gam ờ hềt geh anih tăc ring niam, sùm gơtìp pơrlồm lơh uă làng bol lơh broă sa gơtìp ờ geh priă tăc.

Tềng đăp mờ bơta mùl màl do, càr Lâm Đồng neh lơh jăt rơndăp broă ai lơh, atbồ, tơnguh bơtàu khà măt kă bro geh dờp plai hồng Dà Làc mờ geh đah ngui bơta ngăc ngar gơwèt Bộ Khoa học mờ Công ghệ ai sră nggal dong kờl geh gơnoar tàm nggùl nam do.

Kờ` tơnguh bơtàu khà măt kă bro, ai bơta plai chi bơkah do gơs dùl tàm ală phan tam tòm, gơnoar atbồ [òn dờng tàm do gam lơh jăt uă broă lơh nàng chồl pràn.

Di lah tu\ do bơh ală nam lài, tòm hồng sa plai càr Lâm Đồng dê sùm gơtìp gơmù khà priă, cau tam plai hồng geh priă ờ uă den nam do bơta do neh rơhời geh brồ guh niam. Jơh ală plai neh geh lơh ing mờ lơh bơh plai hồng ndrờm geh gơguh khà priă, drà tăc ring niam lơh phan tam mìng geh tàm tiah do rơhời ai geh wơl bơngă tàm ală bơta phan tam tiah do dê.

                                             Lơh ngan bơ\t bơtàu plai sa bơkah bơh plai hồng Dà Làc dê

Bơdìh mờ [òn dờng Dà Làc, khà măt kă bro geh dờp plai hồng Dà Làc gam geh ai gơnoar ngui khà măt kă bro ală cau dùl nă să, mpồl lơh sa kă bro lơh, kă bro plai hồng tàm ală kơnhoàl Lạc Dương mờ Đơn Dương in mờ kờp jơh bă ù tam tòm plai hồng ơnàng rơlao 600 lồ.

Jăt ồng Lê Minh Tuấn, kis tàm thị trấn Dran, kơnhoàl Đơn Dương yal, bơh ngai geh ai khà măt kă bro plai hồng Dà Làc, priă geh bơh suơn tam tòm plai hồng hìu nhă ồng dê neh gơguh uă ngan. Tòm plai hồng geh hìu nhă bơcri priă sền gàr uă rơlao den tàng bơta niam muh măt plai hồng kung ngai sơlơ geh gơguh uă, tàm hơ\ uă ngan là rơhời tam gơl broă tam hữu cơ.

-Khà priă den gơguh uă rơlao 2 dơ\, 3 dơ\ pơn drờm mờ lài do. A` tam jăt broă lơh hữu cơ den tàng ờ ngui sơnơm gơsơ\t `hơ\t, mìng geh ơpah cau jì `hơ\t mờ ngui phơng hữu cơ.

Bơdìh mờ plai hồng sa plai gam ris, plai hồng gam geh lơh gơs ală phan sa bơkah cèng khà măt kă bro Dà Làc dê bè plai hồng pơr, plai hồng ro công nghệ lơgar Nhờk, Hàn Quốc kung là phan geh ală mpồl lơh broă, ală cau bal mờ ală mpồl lơh sa kă bro ngui khà măt kă bro plai hồng Dà Làc wèt tus.

Ồng Mai Xuân Long, kuang atbồ Hợp tác xã (HTX) broă drơng ala tơrgùm bal Đất Làng, tàm xã Xuân trường, [òn dờng Dà Làc pà g^t, tơnơ\ mờ tu\ neh geh khà măt dờp kă bro plai hồng Dà Làc, plai chi do neh geh bơta pràn tàm pơrlòng mờ ală phan kung ndrờm jơi bal tàm drà kă bro.

Tu\ do, HTX gam pờ ơnàng broă pơgồp bal lơh mờ làng bol lơh broă sa nàng gàr niam drà kă bro mờ tơnguh uă bơta niam phan geh lơh bơh tòm plai hồng geh khà măt kă bro Dà Làc dê.

-Dờp geh khà măt kă bro do là neh cèng wơl khà măt kă bro ai tòm hồng sa plai in. Làng bol lơh broă sa den chồl pràn broă sền gàr suơn nàng tơnguh uă bơta kuơ tàm tiah tam plai hồng. Tu\ làng bol lơh broă sa tus bal pơgồp bal lơh den broă sền gàr ndrờm geh lơh jăt di mờ kỹ thuật, tơnguh uă bơta kuơ ai plai hồng in.

Mờ broă lơh ngan bơh gơnoar atbồ, mpồl lơh sa kă bro bal mờ làng bol lơh broă sa, khà măt kă bro plai hồng Dà Làc neh geh bơ\t bơtàu geh cồng nha mờ gam rơhời tơnguh bơtàu.

Mơya, jăt ồng Nguyễn Văn Sơn, Phó kuang atbồ UBND [òn dờng Dà Làc yal, kờ` khà măt kă bro plai hồng Dà Làc geh sùm mờ tơnguh bơtàu ring niam den gam geh uă broă pal lơh.

-{òn dờng Dà Làc geh uă broă pal lơh nàng dong kờl ală mpồl lơh sa kă bro, HTX, ală hìu làng bol lơh broă sa ngui di gơnoar, di khà măt kă bro mờ dong kờl geh phan geh lơh bơh să tòm tu\ geh ai tăc tàm drà kă bro, gàr niam, tơnguh uă bơta niam kung bè bơngă pin dờn khà măt kă bro plai hồng Dà Làc dê.

Bol a` kung geh ală broă dong kờl lơh niam sơntìl, dong kờl bơta ngăc ngar, kỹ thuật tàm broă lơh, lơh gơs phan ngui sa, prăp gàr, klơm nàng tăc tàm drà kă bro.

Bơdìh hơ\ tai, bol a` neh dan mờ Sở Công thương, anih hòi jà, bơcri priă, kă bro mờ nhơl chờ càr Lâm Đồng pơgồp bal broă kă bro, yal phan geh lơh tàm lơgar bal mờ lơgar bơdìh nàng ai phan geh tăc tàm drà kă bro.

Bơ\t bơtàu mờ sền gàr khà măt kă bro plai hồng Dà Làc là dùl broă lơh kuơ màng mờ [òn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng neh mờ gam lơh ngan lơh jăt. Kơ\p kờ` mờ broă sền gròi bal mờ dong kờl pràn bơh uă gah broă bơh ală anih lơh broă geh gơnoar, phan geh lơh bơh plai hồng Dà Làc geh mhar geh anih tàm drà kă bro tàm lơgar mờ tăc mờ lơgar bơdìh.

Cau cih Quang Sáng-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định