Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Mờr 30 tơlăk nă cau tàm lơgar Mỹ neh lòt đùh sră gờ` tàm dơ\ te\ khà kuang atbồ lơgar Mỹ geh bơyai lơh tàm ngai 03 nhai 11 tus, ai tơngo\ khà cau lòt đùh sră uă ngan bơh lài tus tu\ do tàm nam 2020. Khà cau te\ khà neh lòt đùh sră kờp tus tu\ do ndrờm mờ 21% khà sră pồ tàm dơ\ te\ khà nam 2016. 4 nam lài, khà cau te\ khà lòt đùh sră gờ` geh di pơgăp 6 tơlăk nă.

Geh bơta cau lòt đùh sră te\ khà gờ` uă là tài uă cau te\ khà kờ` pleh mờ săp sèng jòng tàm ngai te\ khà lơh gơguh broă gơtòp kòp Covid-19. Kung gơrềng tus mờ  dơ\ te\ khà kuang atbồ lơgar Mỹ, bàr nă kuang bàng tơl^k măt te\ khà là ồng Donald Trump mờ ồng Joe Biden geh dơ\ tàm kơn dang du\t ndơl tàm mang ngai 22 nhai 10. Ală tơngu me tàm kơn dang geh bal broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, hìu nhă cau lơgar Mỹ, jơi bơtiàn tàm lơgar Mỹ, tam gơl trồ tiah, bơta lơngăp lơngai dà lơgar bal mờ broă đơng lam.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định