Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/12/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ 5 nam lam lơh, broă lơh “mpồl be klàs r[ah” bơh Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl Cư Sê, càr Gia Lai dê neh dong gi\t nđờ gi\t nă cau tàm mpồl klàs bơh r[ah kơ\ kơl jăp sùm. 5 nam do, Mpồl cau lơh broă sa kơnhoàl Cư Sê neh jàu pà 45 “mpồl be klàs r[ah” mờ 180 nơm be ai 45 hìu bơnhă r[ah tàm mpồl in mờ bơyai lơh tàm pơdar 12 “mpồl be klàs r[ah” mờ 48 nơm ai 12 hìu bơnhă in. Kờp jơh priă tă lơh là rlau 342 tơlak đong. Bal mờ hơ\, Mpồl cau lơh broă sa ală xã, thị trấn, kung neh jàu pà 46 nơm be ai 14 hìu bơnhă r[ah tàm mpồl in mờ kờp jơh priă là rlau 84 tơlak đong.

Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl Cư Sê tu\ do geh 13 rbô 974 nă cau. Lơh jăt Broă lơh jơnau kờ` dà lơgar gơmù r[ah kơ\ kơl jăp, Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl neh lam lơh broă lơh “mpồl be klàs r[ah” tơngai bơh nam 2016- 2020. Jăt mờ hơ\, pah nam, Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl jàu pà “mpồl be klàs r[ah” ai 3 xã in bal mờ 9 nă cau tàm mpồl. Tơl nă cau tàm mpồl geh dờp 4 nơm be me nàng ròng. Tu\ mpồl be deh bơh 10 nơm kòn be rlau hơđang, hìu geh dờp pal jàu wơl ală mpồl be bơh sơnrờp neh pà nàng pơn jăt tai pà ai ală cau kal ke ndai in tàm mpồl.

Bơh 4 “mpồl be klàs r[ah” geh Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl jàu pà, tus tu\ do, Mpồl Cau lơh broă sa xã Ia Glai neh rề ơnàng lơh uă mờ jàu pà geh 12 mpồl be. Uă hìu bơnhă tơnơ\ mờ tu\ dờp be neh geh priă jền sùm mờ brồ guh klàs bơh r[ah. Pơnrơ bè hìu bơnhă ồng Nguyễn Tiến Mạnh (ơm tàm thôn Hương Phú), Phạm Văn Tăng (thôn Nông Trường), Rah Lan Tri ([òn Pang), Nguyễn Văn Thanh (thôn Phú Nhơn)…

Ồng Nguyễn Văn Thanh là dùl tàm ală hìu bơnhă bơh sơnrờp geh dong kờl be bơh xã Ia Glai dê. Ồng pà gi\t, “Nam 2016, hìu bơnhă a` geh Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl dong kờl 4 nơm be nàng bơtàu tơnguh lơh sa. Tơnơ\ rlau 1 nam, mpồl be deh geh rlau 10 nơm be kòn. Bơdìh mờ jàu wơl broă lơh in, a` gam dong kờl 8 nơm be kòn ai 2 hìu bơnhă kal ke in tàm xã ròng nàng bơtàu tơnguh lơh sa. Mờ a` kung neh tăc rlau 30 nơm be lơh puăc, be sơntìl lơh geh priă jền sùm. Tu\ do, mpồl be a` dê gam 15 nơm”.

Ồng Nguyễn Văn Thanh tàm kơnhoàl Cư Sê sền gàr mpồl be he dê

Ndrờm bè hơ\ sơl, hìu bơnhă ồng Rah Lan Tri kung geh broă lơh “mpồl be klàs r[ah” bơh kơnhoàl dê dong kờl sơl. Ồng Tri pà gi\t, kơnờm bơta dong kờl bơh Mpồl cau lơh broă sa dê den tàng hìu bơnhă geh mpồl be nàng ròng mờ bơtàu tơnguh lơh sa. Tơnơ\ tu\ jàu wơl be ai broă lơh in mờ tăc dùl êt nàng geh priă lơh niam wơl wàng ròng, hìu bơnhă kung gam sơl 13 nơm be. 

Ồng Nguyễn Văn Bi, Kuang ătbồ Mpồl Cau lơh broă sa xã Ia Glai pà gi\t: Jơh gùt xã tu\ do geh 12 nă cau r[ah. Bơh tu\ broă lơh do geh lam lơh neh dong ală cau kal ke tàm mpồl geh tu\ bơtàu tơnguh lơh sa, brồ guh klàs bơh r[ah. Tơnơ\ tu\ jàu pà, Mpồl sùm bơto pơlam, bơto yal bơta chài ròng siam sền gàr, rơcăng sơndră kòp lơh aniai ai mpồl be in. Tàm 2 nam rê wơl hờ ndo, priă tăc be sơnđờm gơguh tus pơgăp 140 rbô đong dùl ki\ be ờ hềt lơh puăc (gơguh mờr 2 dơ\ pơndrờm mờ lài) neh dong làng bol geh tai priă jền uă mờ geh sùm.

Dơ\ bơyai lơh jàu be me mờ tàm pơdar mpồl be klàs r[ah tàm xã Ia Glai, kơnhoàl Cư Sê

Ồng Nguyễn Hữu Tỵ, Kuang ătbồ Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl Cư Sê pà gi\t: Be là phan [ươn ròng, sơndră kòp niam, geh priă jền lơh sa uă, phan siam mìng là ală nha chi, phan sơrbì bơh broă lơh sa sươn sre, gơhờp ngan mờ bơta ròng siam phan bơh làng bol dê, ngan là hìu bơnhă làng bol jơi bơtiàn kòn cau. Broă lơh do geh dờp bơta lơh jăt bal jơh nùs ngan bơh kuang bàng, cau tàm mpồl tàm jơh gùt kơnhoàl dê mờ ală cau geh nùs nhơm niam dong kờl. Bơh hơ\ neh pơgồp bơnah lơh uă phan ròng, dong bàr pe hìu bơnhă r[ah tàm mpồl klàs bơh r[ah, lơh ngan lơh pas, lơh geh bơta gơn kơnòm ai ală hìu bơnhă ndai in khin cha tus bal bơcri priă ròng be, lơh gơlik bơta pràn lơh gơ rề ai broă lơh in.

Jăt ồng Nguyễn Hữu Tỵ, tơngai tus, Mpồl Cau lơh broă sa kơnhoàl geh pơn jăt tai sồr ală kấp mpồl kơnă hơđơm pơn jăt tai bơtàu tơnguh, tàm pơdar, rề ơnàng lơh uă “mpồl be klàs r[ah” ai ală hìu bơnhă r[ah tàm mpồl in, ngan là hìu bơnhă cau jơi bơtiàn kòn cau nàng bơtàu tơnguh lơh sa, klàs bơh r[ah kơ\ kơl jăp, rơhời tam gơl bồ tơngoh kơlôi sơnơng, broă lơh, pơgồp bơnah lơh jăt jai pha Broă lơh jơnau kờ` dà lơgar gơmù r[ah kơ\ kơl jăp bơh kơnhoàl dê.

Quốc Học jăt sră báo Gia Lai- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định