Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

 VOV4.K’ho - Jăt Mpồl ơruh pơnu lam lài lài do càr Dak Nông dê yal, tàm nam 2014 pa do, ală kơnă Mpồl ơruh pơnu lam lài lài do tàm càr neh mu\t lơh geh cồng nha ală kơ nòl broă neh tơlik ai, pơn rơ ngan là broă lơh sền gròi dong kờl rài kis cau tàm mpồl…bal mờ broă sùm lam lòt còp, pà phan tàm ală dơ\ lơh chờ, sa tềp, den Mpồl ơruh pơnu lam lài lài do gam hòi jà tă pơ gồp priă jền mờ pà 20 sră tềm pềr priă mờ lơh niam wơl mờ lơh pa 7 nơm hìu, mờ kờp jơh priă 470 tơlăc ai ală cau tàm mpồl geh rài kis uă kal ke, ơm kis is dùl nă să, ờ geh anih ơm kơldìng. Bal mờ hơ\, cau tàm mpồl gam tă pơ gồp priă jền crơng gơs Kes priă nùs nhơm cau lơh broă bal geh 170 tơlăc nàng dong cau tàm mpồl gơtìp kal ke càn bơtàu tơnguh lơh sa.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định