Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Mpồl sền gròi, lòt sền bơh Thường trực Hội đồng Nhân dân mờ ală mpồl bơh Hội đồng Nhân dân càr Kon Tum dê neh geh dơ\ lơh broă mờ Ủy ban Nhân dân càr.

Tàm dơ\ lơh broă, ală kuang bàng neh iat jơnau yal dùl êt bè broă lơh jat Nghị quyết sồ 37 bơh Hội đồng Nhân dân càr dê bè rơndap broă bơto bơtê mờ bơsram càr Kon Tum tơngai bơh nam 2011 tus nam 2020, gùng dà tus nam 2025; cồng nha lam lơh rơndap broă “Tơrmù [à bơta bau gờ` mờ bau cau jơi nòi bal tàm tiah làng bol kòn cau, tơngai bơh nam 2015 tus nam 2020” mờ broă lơh jat broă rơndap lơh bơcri pria\ kes pria\ dà lơgar nam 2020 tàm càr.

Ờ ua\ kal ke geh đơs hơ\ là phan bơna gam ờ niam; bơta ờ tơl cau pơgru mầm non mờ kấp 1 mờ broă lơh hòi jà tă pơgồp bơh mpồl bơtìan ờ hềt ring bal. Broă lơh pơgồp bal bơh ală mpồl tàm Mpồl đơng lam lam lơh rơndap broă tơrmù [à bơta bau gờ` mờ bau cau jơi nòi bal tàm tiah làng bol kòn cau ờ hềt geh lơh sùm, bơta bau gờ` digơlan gơguh ua\ wơl.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định