Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Tơngkah 91 nam ngai crơng gơs Đảng Cộng sản Việt Nam, gờm chờ Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, mho ngai 18/01, tàm Hà Nội, mut lơh ràng tơlik “Đảng he dờng màng ngan”. Ràng tơlik “Đảng he dờng màng ngan” đơs nền wơl gơ noar broă đơng lam bồ bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê tàm tơngai tam lơh tơngklàs jơi bơtìan, tam gơl pa mờ bơt bơtàu dà lơgar; ală cồng nha mờ làng bol he neh lơh geh tàm broă lơh bơt bơtàu mờ sền gàr dà lơgar Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kươmàng, ràng tơlik neh yal rùp 12 dơ\ pơrjum dờng Đảng mờ 60 pang rùp pơn jờng, mblàng yal bè pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê, lơh gơlik dùl pang rùp tơrgùm jơh ală bơta bè broă đơng lam bồ, sền gàr mờ bơt bơtàu dà lơgar bơh Đảng he dê tàm sùm 91 nam do. Ràng tơlik “Đảng he dờng màng ngan” geh lơh bơh ngai 18 tus ngai 24/1. Tàm tơngai do, bơdìh mờ broă lơh ràng tơlik, gam geh lơh ua\ broă lơh tìp mat niam chài đơs crih tam ya jờng rơ Đảng, Bác Hồ kờ` gơboh, gờm chờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định