Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho – Thứ trưởng Ngoại giao lơgar Mỹ, ồng Stephen Biegun kờp du\ geh lòt còp lơgar Hàn Quốc tàm poh tus, mờ jơnau kờ` chồl pràn broă lơh wơl cribơyai hạt nhân mờ Triều Tiên. Dơ\ lòt còp geh lơh tàm tu\ Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc, ồng Moon Jae-in pa do ai tơnggo\ bơta kơp kờ` Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Donald Trump mờ Kuang đơng lam bồ lơgar Triều Tiên, ồng Kim Jong-un pal tìp mat lài mờ dơ\ te\ khà kuang atbồ lơgar Mỹ tàm nhai 11 tus. Tàm tu\ Ngoại trưởng Hàn Quốc kung đơs nền, Bộ do gam chul chồl Mỹ mờ Triều Tiên lơh wơl cribơyai. Ai Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ồng Stephen Biegun den pa do đơs là, tu\ do neh là tu\ Mỹ mờ Triều Tiên pal nggui wơl, nàng lơh geh ală tam gơl niam.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng