Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho – Kuang ala mat lơgar Mỹ bè broă lơgar Venezuela mờ Iran, ồng Elliott Abrams ngai 21/9 pà git, Mỹ ờ suk bè bơta lơh broă bal bơh Iran mờ Triều Tiên dê; mơkung đơs nền Mỹ geh lơh khat dùl broă lơi nàng kơryan bơta lơh broă bal hơ\.

Jơnau yal bơr bơh Kuang ala mat lơgar Mỹ dê geh ai tơlik tơ nơ\ tu\ geh jơnau tơnggit đơs là, Iran mờ Triều Tiên pa bơt bơtàu wơl git gơp lơh broă bal tàm broă lơh gơlik phàu ồs cuh ngài, tàm hơ\ geh broă tàm jàu ală phan crap mòn kươmàng. Kung tàm dùl ngai bal, Mỹ neh rồn bơ klơn ală broă lơh glài pa gơ rềng tus broă lơh phàu crong mờ hạt nhân bơh Iran dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định