Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/11/2020

VOV4.K’ho- Ồng Joe Biden, cau geh gah yal tơnggit lơgar Mỹ yal là jai pha tàm dơ\ te\ khà Kuang atbồ lơgar pa do geh yal bơta sac rơ wah Chính phủ tàm ngai hìng, 24/11. Jat ồng Ron Klain, cau geh ồng Biden rơ wah lơh Kuang atbồ Văn phòng Chính phủ mờr tus, ală bơta sac rơ wah Chính phủ sơn rờp geh yal tàm ngai hìng, 24/11 mơya dilah kờ` git cau lơi at gơnoar broă lơi den pal să tờm ồng Biden đơs is.

Lài hơ\, tàm ngai 12/11, ồng Biden neh tơn pồ kuang pơlam broă jo\ nam, ồng Ron Klain lơh Kuang atbồ Văn phòng Chính phủ. Ồng Klain, cau lam lài tàm broă lơh sơndră mờ kòp Ebola bơh Chính  Phủ dê tàm nam 2014, kờp du\ geh at gơnoar broă khà dùl tàm broă bơsong bơh ồng Biden dê gơ wèt tus mờ kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định