Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho -  Ngoại trưởng lơgar Nga ồng  Sergey Lavrov đơs là, bơta ờ ring bal ngai sơlơ gơguh ua\ tàm mpồl bơtìan dunia là tài bơh 2,3 lơgar bư tê tàm broă lơh tàm dơlam is bơh ală lơgar ndai dê mờ ngui ală broă lơh glài is tus mờ ală lơgar do. Jơnau yal bơr bơh Ngoại trưởng lơgar Nga dê ai tơlik tơnơ\ tu\ Mỹ yal ngui ală broă lơh glài gơ wèt mờ Bộ Quốc phòng lơgar Iran.

Ồng Sergey Lavrov đơs là, broă lơh lơh broă mờ lơgar ndai jat broă ai tơlik ală jơnau sồr mờ jơnau rồn bơ klơn sồr lơh  bơh lơgar Mỹ dê gam gơ gơs ờ gam jak chài tai, tu\ Mỹ dùl nă să is lơh glài Iran jat dùl jơnau ring bal nam 2015. Lài hơ\, 3 lơgar châu Âu tus bal ki\ jơnau ring bal mờ Iran, tàm hơ\ geh: Đức, Tây mờ Anh, kung yal bơr broă lơh wơl tai lơh glài Iran geh ờ geh kuơ mờ adat boh lam dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định