Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho - Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) mờ Viện Hàn lâm Khoa học lơgar Mỹ (NAS) geh lơh broă bal kơlôi sơnơng kòp Covid-19 jat dùl jơnau ring bal geh Chủ tịch 2 anih lơh broă do dê ki\ ring bal bơh dùl dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet pa do.

Jat Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học lơgar Nga đơs, 2 lơgar do đal git geh tơr gùm tàm 2,3 gah tàm hơ\ geh sền gàr pràn kơl dang să jan mờ rài kis làng bol dê kung bè bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh lơh sa nàng lơh broă bal kơlôi sơnơng.

Ring bal mờ nùs nhơm bơh Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học lơgar Nga dê, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học dà lơgar Mỹ đơs là, kòp dờng Covid-19 neh gơ rềng tus jơh tơl nă cau mờ broă sơlơ tơnguh lơh rboă bal kơlôi sơnơng đah Mỹ mờ Nga là dùl broă kuơ màng mờ kờ` pal geh ngan.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng