Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho – Chính phủ lơgar Nga pa do sồr tơn jo\ tơngai lơh jat Hiệp ước koh tơrmù phàu crong sò tơm kuơ màng (gam sơnđan là Hiệp ước START-3) đah Nga mờ Mỹ tàm pơgap 1 nam mờ ờ duh pal geh 1 bơta pal jat lơi.

Jat jơnau yal bơr, Kuang atbồ lơgar Nga, ồng Vladimir Putin sồr tơn jo\ tơngai lơh jat Hiệp ước koh tơrmù phàu crong kuơ màng tu\ do mờ ờ geh khat dùl bơta pal jat lơi tàm êt ngan rlau jơh 1 nam, nàng geh tai tu\ tơngai bơyai lơh ală dơ\ cribơyai đah 2 gah nàng bơsong ală broă ờ ring bal bè jơnau ring bal do.

Ồng Putin đơs nền broă tơn jo\ tơngai lơh jat Hiệp ước kung geh cèng wơl bơta ờ do ờ dă tềng đap bơta ờ suk ua\ lơgar bơyai lơh tàm pơrlòng phàu crong.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định